Dins el context del treball de docència , col·laboració i coordinació/prevenció amb la xarxa educativa i socio-sanitària (i seguint la dinàmica dels darrers anys) s’ha realitzat, seguint la dinámica dels darrers anys, la xerrada:  “Les funcions del CDIAP” adreçada als alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil de l’Acadèmia Igualada.

Aquesta xerrada ha estat a càrrec de Marga Gibert, coordinadora i psicòloga clínica del CDIAP.

 xerrada marga