Deixa'ns les teves dades a continuació:

  Nom i Cognoms (*)

  NIF / CIF (*)

  Telèfon 1 (*)

  Adreça (*)

  Núm / Pis / Porta (*)

  Població (*)

  Província (*)

  Codi Postal (*)

  On t'agradaria ser voluntari?
  ESCOLACDIAP/SAPRESIDÈNCIAESPLAILLARSAIC

  Correu Electrònic*

  Estudis (*)

  Explica’ns quina experiència tens, per ordre cronològic (*)

  Altra experiència no relacionada amb el treball oferta (*)

  Trebalels actualment? (*)
  SiNo

  Codi de verificacio (*)
  captcha

  [honeypot direccion-710]

  D’acord amb l’establert en la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les dades recollides, seran incorporades als nostres fitxers i que podrà en qualsevol moment exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la Llei orgànica 15/1999.