Amb el teu donatiu puntual ajudes a fer que les persones amb discapacitat intel·lectual puguin dur a terme els seus projectes de vida.

APINAS és una entitat que està inclosa en les regulades per l’article 16 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de “règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge” i per tant, les donacions fetes es poden beneficiar dels incentius fiscals establerts en els articles 19,20 i 21 de l’esmentada llei.

Ara, la nova reforma fiscal fomenta les microdonacions incrementant les desgravacions fiscals a les donacions a entitats sense afany de lucre, per tant els primers 150€ de donació tenen una deducció del 75% en la declaració de renda. Això vol dir que si fas una donació de 100€, quan facis la declaració de renda et tornaran 75 euros. Per donacions superiors a 150 euros, la desgravació és del 30%. I per donacions recurrents (durant més de tres anys a la mateixa entitat) la desgravació és del 35%!

Des d’APINAS ara t’ho posem més fàcil. Hem dissenyat un formulari que et permet automàticament realitzar la donació a traves d’un pagament en targeta on-line i segur, com si es tractes de qualsevol compra per Internet.

El teu ajut, per petit que sigui, és molt valuós.