L’Ajuntament de Masquefa vol implantar un programa per ajudar els joves amb necessitats educatives especials a incorporar-se al món laboral i acompanyar-los en el pas a la vida adulta. Les diputades al Parlament de Catalunya Maria Senserrich i Mercè Jou van ser divendres dia 6 de febrer a Masquefa per conèixer la xarxa de recursos que el municipi ofereix als infants i els joves amb necessitats especials perquè puguin desenvolupar-se, formar-se, i preparar-se per accedir al mercat de treball en igualtat d’oportunitats, contribuint així a la seva plena inclusió social. Mitjançant aquesta xarxa, aquests infants i joves reben suport, de manera continuada, des que neixen i fins que acaben l’institut.

Dins de la visita als diferents recursos del municipi, van visitar al Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) d’APINAS que està obert a Masquefa des de l’any 2009 i que és una antena del CDIAP APINAS d’Igualada. (Aquest mes s’ha obert una altra antena del CDIAP APINAS a Calaf).

Se’ls va ensenyar els espais del CDIAP i explicar l’atenció que es fa als nens de 0 a 6 anys i les seves famílies en relació a les dificultats que van sorgint en el seu desenvolupament o criança del seu fill/a o de les patologies que puguin anar presentant des del naixement fins als 6 anys.

Així mateix, se’ls va fer entrega dels díptics realitzats pel diferents professionals del CDIAP d’APINAS dins del marc de prevenció i treball institucional. Alhora que se’ls va explicar l’estreta coordinació que es té amb els diferents serveis (educatius, sanitaris, socials…) de la zona.

 

visitawebu762[1]