Els alumnes de Trancisió a la vida adulta i secundària E de l’Escola Àuria han realitzat una visita a La Kaserna, equipament juvenil a Igualada. Els objectius de la visita van ser:

  • Conèixer els projectes del Departament de Joventut.
  • Visitar l’equipament juvenil.
  • Conèixer els serveis que ofereix l’equipament juvenil la Kaserna.

Ens han presentat els recursos i activitats que s’ofereixen, les activitats organitzades pels joves i el Punt d’Informació Juvenil. També s’ha realitzat una explicació adaptada al grup, com la introducció a les oportunitats de realitzar voluntariats i la diversitat d’espais on realitzar-los, el món del lleure a la ciutat, etc.

Equip Trancisió a la vida adulta i secundària E | Escola Àuria