Com el curs passat, les aules de secundària C i secundària D de l’Escola Àuria realitzem una activitat que creiem força interessant, amb la finalitat de desenvolupar l’autonomia personal i social dels nostres alumnes. Aquesta activitat s’anomena “Itineraris per Igualada” i es porta a terme els dijous de 10’30h a 12’15h del matí.

Per una banda, realitzem la compra dels diferents productes pertinents a la comanda setmanal de l’escola: material escolar, alimentació, farmàcia,…on els alumnes, per grups, són els encarregats de comprar i pagar el producte corresponent. Aquest treball permet a l’alumnat crear hàbits i actituds de consciencia cívica i contribuir a l’aprenentatge de les normes bàsiques de convivència. Serveix també per reforçar, de manera significativa,  aspectes matemàtics que es treballen a l’escola.

D’altra banda, realitzem itineraris per donar a conèixer els diferents equipaments públics de la ciutat. Per exemple, el dia 2 de novembre l’activitat anava dirigida a visitar l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Aquí els alumnes van contestar a un qüestionari escrit, amb la informació que havien de trobar en diferents plafons de l’estació: horaris, preus, parades etc. La participació i interès dels alumnes va ser excel·lent.

El respecte, el diàleg, la relació i el comportament són també objectius a treballar amb aquesta activitat.