Durant el creixement dels nens, podem col·laborar en la detecció precoç de disfuncions que poden afectar a la postura al llarg de tota una vida. Si les detectem a temps tenim moltes més possibilitats de fer un tractament profitós, reduint o fins i tot evitant les possibles conseqüències que poden aparèixer en la adolescència o la vida adulta.

Hem d’entendre que hi ha algunes regions a les que posarem més atenció. En aquest article ens centrarem en els peus i el cap.

Si existeix una asimetria en la longitud de les extremitats inferiors la postura i sobretot la marxa se’n ressentiran. Una lleugera coixesa pot ser el primer símptoma d’una asimetria o d’alguna disfunció en un dels peus cosa que també seria interessant tractar.

Pel que fa al cap és importantíssim que estigui ben situat, sense lateralitzacions ni rotacions, hem de pensar que conté els òrgans de la visió i l’equilibri. Si existeix una mala posició del cap, generalment la trobarem associada amb una rigidesa de la regió cervical. Per algun motiu aquesta no és capaç d’adaptar-se per situar el cap correctament. La fisioteràpia sol ser el millor tractament però si volem atacar la causa segurament haurem de buscar en la vista i en la mossegada, doncs son causants de molts dels problemes que afecten a les cervicals.

Imaginem a un nen que té unes ulleres mal ajustades que cauen nas avall, segurament tirarà el cap enrere per poder veure a través dels vidres, això acabarà donant una rigidesa cervical amb o sense dolor.

De la mateixa manera, si té una dent mal posada que xoca amb la seva contrària, segurament girarà la mandíbula per tal d’esquivar aquest xoc. Això genera una tensió asimètrica en els músculs mastegadors i en la musculatura de tot el coll, amb el temps també pot provocar una mala posició del cap, rigidesa i dolor cervical.

En resum, si detectem algun problema postural, de marxa, dolors en l’esquena, mal de cap al final del dia… convé intentar buscar les causes, especialment si no milloren amb fisioteràpia. Traumatòlegs, podòlegs, oftalmòlegs, odontòlegs i fins i tot osteòpates ens poden ajudar a tractar i prevenir aquestes disfuncions.

UN BON DIAGNÒSTIC ÉS LA CLAU DE TOT TRACTAMENT.

 

Llibert Ortinez

Fisioterapeuta Escola Àuria