Al llarg d’aquest 2019, des del Treball Social de l’entitat s’ha promogut el treball en grup amb les famílies com una eina terapèutica on les famílies han tingut un espai de trobada per compartir les seves experiències.

Aquesta intervenció s’ha emmarcat des de la perspectiva del Treball social de grups, que defineix el concepte de petit grup com una pluralitat d’individus que es troben en contacte els uns amb els altres, que tenen en compte l’existència d’uns i altres i tenen consciencia  de cert element de importància (Olmsted, 1986). Aquest tipus de grup són un element indispensable dins del Treball social de grup.

Els objectius plantejats al llarg de les sessions amb els diversos grups de familiars han estat

  • Facilitar la comunicació
  • Desenvolupar la capacitat de participació
  • Fomentar una actitud positiva davant les diferents situacions
  • Realitzar les sessions sense imposar cap criteri i respectar els ritmes vitals dels participants.

Un aspecte innovador en la realització d’aquestes trobades ha estat la participació dels professionals de les diferents disciplines donat que aquests i aquestes han establert un vincle al llarg dels anys tant amb les famílies com els usuaris.

Partint de la base del treball social de grup, la dinàmica de intervenció s’ha basat el “Storytelling” que és l’art d’explicar una història utilitzant un llenguatge sensorial presentat de tal manera que transmet la capacitat d’interioritzar, comprendre i crear un significat personal de que s’està explicant. Aquest concepte que ve del màrqueting comercial, s’ha adaptat per obrir els canals de comunicació de les famílies.

D’aquesta experiència amb els diferents grups, cal destacar que:

  • Les famílies han compartit els seus sentiments i experiències
  • Han après les unes de les altres
  • Han escoltat que comparteixen els mateixos sentiments i experiències
  • S’han donat suport
  • S’han creat nous vincles entre elles
  • Han escoltat en primera persona el treball que realitzen els i les professionals que estan dia rere dia amb els seus familiars.

Ha estat un treball interessant, ric i satisfactori. el repte pel 2020 serà acompanyar als grups per abordar en profunditat qüestions que, aquest cop, només han estat pinzellades.

Ana Uroz | Responsable de l’Àrea Social d’APINAS | Col núm 2594