APINAS ha col·laborat amb el projecte Treball per a joves on es dirigeix a joves de 16 a 29 anys en la recerca de feina.

Aquest projecte es porta a terme a 14 punts d’actuació que es troben a set comarques de Catalunya: Anoia, Bages, Barcelonès, Maresme, Vallès Oriental, Pla d’Urgell i Tarragonès mitjançant una xarxa d’entitats. Treball per a joves està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Programes Integrals de Garantia Juvenil.

A la nostra comarca, el projecte es porta a terme amb el suport i la col·laboració del centre de formació CEINA i gràcies a la implicació i responsabilitat social que ha tingut APINAS juntament amb altres empreses i agents.

A la comarca de l’Anoia, l’atenció individualitzada del personal tècnic en tutoria, orientació i acompanyament a la inserció es dirigeix a 17 joves que durant un any reben suport per a millorar els seus perfils laborals i trobar feina. Actualment, d’aquest grup de joves 11 han trobat feina i 6 joves disposen de contractes de treball iguals o superiors a 6 mesos. L’equip d’experts de l’àmbit d’empresa facilita la descripció del perfil laboral a cobrir, la selecció del/de la jove incorporant nou talent ajustat a les necessitats de l’empresa, assessora per aconseguir el màxim aprofitament dels beneficis existents en la contractació de personal i acompanya a la persona jove contractada al llarg de la relació laboral.

L’objectiu de millorar les competències de les persones joves participants compta, entre d’altres actuacions, amb formació gratuïta. Treball per a joves està formant actualment a 8 joves en un curs a mida per la preparació de l’obtenció del certificat ACTIC de nivell 1 i 5 joves en un mòdul d’operacions bàsiques de comunicació que forma part del certificat de professionalitat Operacions auxiliars de serveis administratius i generals.