(*) Per donacions d’import superior a 100€, en compliment de la llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, en cas de persona física haureu d’adjuntar còpia del DNI, targeta de residència o altre document identificatiu i per persones jurídiques còpia de NIF o altre document públic que identifiqui l’entitat. I adjuntar-la a l’alta o bé fer-la arribar via correu electrònic a apinas@apinas.cat

Cancel·lacions / devolucions:

No s’accepten cancel·lacions ni devolucions per una suma menor a 100€ o el seu equivalent. A més, tota sol·licitud ha d’estar plenament justificada – encara que això en si no garanteix la cancel·lació o devolució – i el tràmit ha de ser autoritzat. Per cancel·lar una donació o sol·licitar una devolució dels seus diners, cal que es comuniqui amb APINAS.  Tel: 93 804 10 61  o apinas@apinas.cat dins de les 24 hores després d’efectuar-se la donació (excepte festius i caps de setmana).

POLÍTICA de PRIVACITAT:

L’informem que les dades personals recollides mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, seran incorporades als fitxers:

CONTACTE degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de la “Agència Espanyola de Protecció de Dades”, amb el Codi d’inscripció [XXXXXXXXXX], del qual és responsable APINAS, domiciliada al PASSEIG VERDAGUER nº 45 Apt. Correus 179 08700 Igualada (Barcelona) amb CIF G-08403644, Correu electrònic apinas@apinas.cat, amb la finalitat de posar-se en contacte amb nosaltres per mitjans electrònics, així com sol·licitar informació.

Si bé podrà en qualsevol moment pot oposar a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça apinas@apinas.cat indicant en l’assumpte “BAIXA CONTACTE”.

APINAS es compromet a utilitzar les dades recollides mitjançant aquest formulari, únicament per a la finalitat esmentada anteriorment.

L’Interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula.

Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició (Drets ARCO), en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD), presentant o enviat una sol·licitud per escrit, dirigida a PASSEIG VERDAGUER nº 45 Apt. Correus 179 08700 Igualada (Barcelona), o mitjançant correu electrònic a apinas@apinas.cat i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ de DADES”.

En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), li comuniquem que el dinamitzador i gestor de continguts de la web és APINAS propietari d’aquest domini. L’esmentat domini d’Internet apinas.cat, es troba inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a l’apartat habilitat del portal Web.

Tractament de dades de caràcter personal: de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades de caràcter personal s’incorporaràn en els fitxers dels que és responsable APINAS, i autoritza al seu tractament amb la finalitat de poder atendre la seva sol·licitud i prestar-li el servei sol·licitat, així com informar-lo pels diversos canals de comunicació sobre qüestions relatives a la nostra activitat. Les seves dades no seràn cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una llei. Així mateix l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació, mitjançant petició escrita a APINAS, Passeig Verdaguer 45 Apt. Correus 179 08700 Igualada (Barcelona).