L’Escola aposta per la tecnologia en les seves aules incorporant 10 tablets Samsung Galaxy TAB per facilitar noves formes d’ensenyar i aprendre a l’aula.

L’ús generalitzat de les tecnologies digitals a les aules ha permès introduir noves metodologies d’aprenentatge atorgant el protagonisme als alumnes, i respectant els seus ritmes d’aprenentatge, les seves capacitats i les seves habilitats. Tot i això, hi ha escolars que necessiten recursos addicionals per a poder desenvolupar correctament els seus cicles d’aprenentatge. Aquest és el cas d’alumnes amb necessitats educatives especials, on apareixen dificultats d’aprenentatge a diferents nivells depenent del trastorn que presenten i del grau d’afectació que tinguin.

Les tablets són una gran oportunitat per a treballar i reforçar habilitats molt concretes amb aquests alumnes. Ofereixen un gran ventall de recursos específics per a incidir en les diferents problemàtiques i tracten aspectes importants i imprescindibles per al seu desenvolupament, i al mateix temps que afavoreixen l’autonomia i la millora de la seva autoestima.

Quines aplicacions escollir?

A l’hora de començar a utilitzar tablets a l’aula, és important realitzar una selecció prèvia de les aplicacions per poder escollir quines seran les que millor ens ajudaran a aconseguir els nostres objectius. Es convenient que aquestes siguin, a més a més, motivadores, amb una navegació senzilla, útils per aconseguir el nostre objectiu, sense publicitat i adaptables als diferents nivells dels alumnes. En aquest context, serà precís considerar i preveure noves apps amb nivells superiors de dificultat o diferents maneres de treballar un mateix objectiu, amb el propòsit d’evitar la saturació y el desinterès.

A APINAS amb l’ajuda de Josep A Buil (ex-responsable TIC del centre de recursos de l’Anoia) hem estat treballant aquests últims mesos per a confeccionar un projecte de tauletes a l’aula.

Aquests dispositius ens ofereixen una nova manera de treballar amb alumnes amb necessitats educatives especials. Si els facilitem una eina que els permeti accedir als continguts, comunicar-se amb l’entorn i desenvolupar habilitats socials, els estarem preparant perquè puguin aconseguir una major autonomia i una millor qualitat de vida.

Oriol Panadès i Josep A Buil.