Ayúdame a comprender mi entorno. Organiza mi mundo y facilítame que anticipe lo que va a suceder. Dame orden, estructura y no caos.” Ángel Rivière

Amb aquesta frase tan explícita  volem fer un breu resum del que és la metodologia TEACCH i com l’apliquem a l’aula de VERDS.

Aquesta metodologia, no entrarem en la seva història, la podem visualitzar en la següent piràmide estructurada en 4 blocs, cadascun dels blocs conté les activitats i estratègies que duem a terme a la nostra classe.

El que us explicarem en aquest article és la introducció de la metodologia a la nostra aula, VERDS.

Aquesta metodologia en un inici va dirigida a nens i nenes amb Trastorn de l’Espectre Autista però hi ha algunes estratègies molt útils per a tots els alumnes de l’aula en general.

Es basa sobretot en la idea que els alumnes són bàsicament visuals i que moltes vegades es necessita d’un suport gràfic per poder facilitar la seva comprensió. Paral·lelament s’introdueix l’ús de pictogrames ARASAAC mitjançant la metodologia PECS que dona eines al nen per a la comunicació.

COM ORGANITZEM LA NOSTRA AULA?

L’aula dels VERDS de l’escola Àuria, és una aula que pertany a la secció ANSG, Alumnes amb Necessitat de Suport Generalitzat.

La majoria dels nostres alumnes necessiten tenir l’aula molt ben organitzada, amb espais diferenciats amb informació visual al seu abast per ajudar-los a comprendre el seu entorn .

El Biel, el Jan, la Xènia, el Marcos, el Yulen i el Carles són els alumnes de l’aula de Verds i l’Àlex i la Montserrat som els professionals que estem amb ells.

Aquesta estructuració respon a 4 preguntes bàsiques:

  1. ESTRUCTURA FÍSICA: QUÈ ES FA AQUÍ ?

Utilitzem el mobiliari i els materials per donar significat a l’entorn:

  • Establir límits visuals o físics clars.
  • Donar informació visual de la funció de l’habitació o dels espais dins de la mateixa.
  • Minimitzar les distraccions visuals o auditives.
  • Col·locar el mobiliari segons l’activitat.

2. HORARIS VISUALS INDIVIDUALS: QUAN ES FA?

Informen a l’alumne de què ha de fer, on ho ha de fer i en quin ordre. Ho fem amb un horari individual, cada matí després d’esmorzar. Aquest horari inclou , en alguns alumnes, activitats molt concretes i personals d’aquell alumne. Amb aquest horari es pretén informar del que farà aquell dia a l’escola i també regular les conductes no desitjades, posant activitats molt estimulants per a l’alumne que li permetin acceptar altres activitats que no toleren.

Les rutines educatives configuren un dels eixos més importants sense el qual no tindria sentit cap bloc de la piràmide. Les rutines es mantenen de manera diària, això permet donar seguretat als nens, saben on són i què faran. Alguns alumnes tenen molta dificultat a l’hora d’acceptar activitats noves i l’estructuració en rutines és molt important per tal que puguin accedir als aprenentatges.

3. SISTEMES DE TREBALL: QUANT I QUÈ ES FA?

Afavoreixen l’autonomia de l’alumne buscant i ajudant que desenvolupi habilitats organitzatives.

S’ensenyen amb modelament físic i la retirada de l’ajuda des del final de cada acció (encadenament cap enrere).

El mateix sistema porta implícit la feina que s’ha de fer, quant ha de treballa, informació de com avança i quan acaba, i el que farà a continuació.

Aquesta és l’activitat més coneguda del mètode TEACCH i molts professionals sovint centren la metodologia en aquest bloc i es molt recomanable poder veure tots els blocs de la piràmide per poder dissenyar l’aula que volem.

4. FORMACIÓ VISUAL: COM ES FA?

La informació visual es dóna en les normes, l’autonomia, explicacions visuals i l’estructuració de tasques. Permet regular l’estat d’alerta, emocional i motivacional.

La informació visual amb pictogrames els permet anticipar rutines i també poder entendre que: “el pare el vindrà a buscar per anar al metge, que li posaran una vacuna i en una escala de tres ítems, farà només una mica de mal”.

També ens permet, la informació visual, saber quins passos ha de fer el nen per realitzar la rutina d‘entrada a l’escola: baixar la cadira de la taula, deixar sobre la taula  la motxilla, mirar el que hi ha a la motxilla i treure-ho, treure la jaqueta, anar-la a penjar, posar-se la bata…

També permet que els puguem explicar que: anirem d’excursió, anirem amb autocar, caminarem pel bosc, trobarem algun personatge, dinarem i tornarem a l’escola.

Això només són uns exemples, són exemples reals de la nostra aula.

Montserrat Tarrats | Tutora Aula Verds Escola Àuria