Aquest dimarts es va realitzar un Taller de Llenguatge signat amb vocabulari de la Llengua de Signes Catalana per a famílies d’alumnes de l’escola que s’expressen mitjançant aquest sistema.

Es va portar a terme per la Marisa, educadora i intèrpret de llengua de signes i les logopedes de l’escola, la Rosa, La Laia i la Marta.

L’activitat estava pensada per aquells pares, mares, familiars…. interessats a millorar la comunicació amb els seus fills que fan ús de signes.

Primerament es va realitzar una introducció per contextualitzar l’ús del Llenguatge Signat com a sistema augmentatiu i alternatiu de comunicació, i a continuació es va dur a terme la part pràctica mostrant aquells signes més rellevants que se’n fa ús a l’escola.

L’experiència va ser molt enriquidora per les dues parts.

Moltes gràcies a tots per la vostra participació!

Logopedes Escola Àuria