APINAS, des de la seva fundació l’any 1967 ha comptat amb un ample recolzament social que s’ha manifestat de diferents formes.

La solidaritat dels més de 1.000 socis col·laboradors, el recolzament d’empreses i entitats que ens han fet confiança, així com un bon nombre de voluntaris i voluntàries, formen aquest coixí social del que ens en sentim orgullosos i agraïts.

Tot i la millora de les aportacions, subvencions i concerts de les diferents administracions, continuem necessitant la col·laboració de totes aquelles persones i entitats que ens volen donar la seva confiança i el seu recolzament social i econòmic, per tal de continuar fent nous projectes i millorant els serveis que tenim en funcionament.

Si preneu la decisió de ser soci-col·laborador d’APINAS o voleu fer una donació puntual us informem que a més de la satisfacció de contribuir a fer possible el funcionament dels serveis d’APINAS, podeu gaudir de les següents AVANTATGES FISCALS en la declaració de la renda en els casos de persones físiques i/o en l’Impost de Societats en el cas d’empreses , en estar l’Associació APINAS degudament inscrita, declarada d’utilitat pública i rendir comptes al Protectorat:

SOCIS FÍSICS:

“Que les quantitats donades durant l’any tenen les següents deduccions:

  • Els primers 150€ un 75% .
  • La resta de quantitats que superin els 150€, un 30%.  En els casos que en els dos anys anteriors s’hagués fet aportacions iguals o superiors al període actual, les deduccions seran del  35%.”

SOCIS JURÍDICS

“Que les quantitats donades durant l’any tenen una deducció del 35% del seu import (Llei 49/2002, de 23/12/02) en la quota de l’Impost sobre Societats, amb el límit del 10% de la Base Liquidable en estar l’Associació APINAS degudament inscrita, declarada d’utilitat pública i rendir comptes al Protectorat.”

“Que en els casos que en els dos anys anteriors s’hagués fet aportacions iguals o superiors al període actual, les deduccions seran del  40%.”

Vull ser un soci col·laborador!

Vull fer una donació puntual!

INFORMACIÓ FISCAL SOCIS APINAS 2018