Els Sistemes Alternatius i Augmentatius de la Comunicació (SAAC) són formes d’expressió que tenen com a finalitat substituir o complementar les dificultats de la comunicació i del llenguatge.

Aquests sistemes de comunicació van dirigits a les persones que, per qualsevol motiu, no hagin adquirit el llenguatge o l’hagin perdut. Els SAAC són un mitjà de comunicació que els pot permetre comunicar-se i relacionar-se.

A l’aula de Carbasses, un grup d’alumnes amb necessitats de suport generalitzat, es fan servir diferents SAAC com ara: la llengua de signes, els pictogrames, etc. Tanmateix, fem servir signes de senyal o tangibles per anticipar les activitats a realitzar o les rutines diàries. 

Els signes de senyal acostumen a ser signes permanents, manipulables i que es poden discriminar mitjançant el tacte, fet pel qual es considera el sistema de signes menys abstracte. Es fan ús d’objectes reals, parts d’objectes reals, miniatures o simulacions d’objectes reals, els quals representen la globalitat de l’objecte.

Per exemple, abans de fer el suc mostrem la peça fruita als alumnes; en el moment de beure aigua els hi ensenyem una tassa petita; quan fem canvis posturals els deixem tocar un llitet o un bolquer en miniatura, quan fem hàbits d’higiene; i toquen una corda en simulació del gronxador abans de sortir al pati.

Hi ha altres moments que anticipem les activitats d’aula amb objectes com un rodet, quan fem plàstica; una maraca, per música o estimulació auditiva; i apaguem els llums i encenem un llumí abans de l’activitat d’estimulació visual.

David Sánchez | Tutor del grup de Carbasses.