L’aula de secundària F és un grup format per set alumnes d’edats compreses entre 15 i 17 anys de l’escola Àuria. Entre moltes activitats, realitzem una activitat de logopèdia grupal. D’aquí va néixer una Unitat Didàctica que vam anomenar Pictogrames al carrer i que volem donar a conèixer.

El projecte va sorgir fa un parell de cursos enrere però, degut a la pandèmia, va quedar aturat. Enguany, afortunadament, l’hem pogut reprendre a l’aula de secundària F i, ben aviat, en començarem a veure els primers fruits.

La idea principal del projecte és senyalitzar diferents equipaments públics de la ciutat d’Igualada, amb la finalitat que les persones amb diversitat funcional identifiquin més fàcilment els diferents espais. D’aquesta manera, fem més accessibles i inclusius els equipaments públics, millorant així la qualitat de vida de tothom.

Per senyalitzar els espais hem fet ús de pictogrames del portal d’Arasaac (Centre Aragonés per la Comunicació Augmentativa i Alternativa). Els pictogrames formen part dels sistemes augmentatius i alternatius de comunicació, que són formes d’expressions alternatives a la parla, i permeten des d’una comunicació molt bàsica a una rica i avançada.

Creiem que el fet de senyalitzar amb pictogrames per facilitar el reconeixement dels espais utilitzats pels ciutadans, pot millorar la qualitat de vida de molta gent. Per exemple, les persones amb trastorn generalitzat del desenvolupament, de l’espectre autista, amb discapacitat intel·lectual, entre d’altres, tot i que també s’hi pot beneficiar gent nouvinguda o sense accés a la lectoescriptura.

Aquest primer trimestre, hem elaborat els cartells dels diferents espais del centre cívic nord. Prèviament, els alumnes van explicar el projecte a les persones responsables de l’Ajuntament d’Igualada  i els professionals vam anar a exposar-ho al Consell d’Accessibilitat. Des d’aquí, aprofitem per agrair la bona rebuda i que haguem pogut desenvolupar aquest projecte. Esperem que d’aquí poc, puguem trobar pictogrames al carrer!

Marta Quintana Royo | Logopeda de l’Escola Àuria