S’obre l’any 1986 i es fa una ampliació a l’any 2008, és un servei d’acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, substitutori de la llar i d’assistència integral a les activitats bàsiques de la vida diària per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport.

Servei concertat amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.