A l’escola som tres fisioterapeutes i cada matí tenim una prioritat molt clara, fer un control dels nens amb historial de patologies respiratòries. És per això, que fonendoscopi en mà comencem la jornada i auscultem els nens més susceptibles de patir complicacions respiratòries. Diàriament vigilem si apareixen sorolls respiratoris anormals, febre o altres signes de possibles complicacions de les vies aèries.

Al nostre centre,  hi ha alumnes que necessiten atenció diària de fisioteràpia respiratòria i d’altres només un control i sessions en moments puntuals. Alguns matins ens requereix més temps del previst però a l’escola tothom sap que si anem un mica tard és que hem estat treballant per prevenir complicacions i sobretot ajudant al benestar diari dels alumnes que ho requereixen.

Sovint després de la sessió de fisio-respi les professores i educadores ens comenten que han estat millor, més desperts i contents. També ens solen transmetre la seva tranquil·litat al sortir de la classe després de fer un control o una sessió. Així ja saben que tot va bé i que en cas que fos necessari  tornarem a passar al llarg del dia i farem les sessions que facin falta, sobretot els divendres abans de marxar tot el cap de setmana.

Conjuntament amb els controls i les sessions diàries també fem coordinacions amb  especialistes mèdics i sessions formatives amb els pares. En aquest sentit, algunes mares i pares ens han mostrat el seu interès per poder col·laborar activament tant en la teràpia respiratòria com en altres aspectes de la fisioteràpia. Estem encantats de poder tenir una bona coordinació amb els que són a més de mares i pares, els seus principals cuidadors.

Amb totes aquestes mesures que des de fa uns anys hem implementat, hem pogut objectivar un descens important en l’absentisme escolar, per raons mèdiques i sobretot en el nombre i gravetat d’ingressos hospitalaris. Diu la ciència que la prevenció és el millor dels remeis  i en aquest cas, estem molt agraïts de poder millorar la qualitat de vida dels nostres alumnes. Seguirem dedicant 15 minuts o els que facin falta per ajudar a la salut dels alumnes i a la tranquil·litat de famílies i cuidadors.

Llibert Ortínez i Soteras | Fisioterapeuta Escola Àuria NC: 4637