RESPONSABLE: APINAS
CIF: G-08403644
Passeig  Verdaguer , 45 . 08700 Igualada

93.804.10.61
apinas@apinas.cat


FINALITAT

A APINAS  tractem la informació que ens facilita les persones interessades amb la finalitat de l’ enviament de la informació que ens sol·licitin i facilitar ofertes serveis del seu interès, també elaborarem un “perfil comercial” d’acord amb la informació facilitada.

  • No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.
  • Quant de temps conservarem les vostres dades?
    • Criteris de conservació de les dades: Es conservaran mentre hi hagi un interès ambdues parts per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimizació de les dades o la destrucció total dels mateixos.

CONSERVACIÓ DE LES DADES

Es conservaran mentre hi hagi un interès ambdues parts per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimizació de les dades o la destrucció total dels mateixos.


LEGITIMACIÓ

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de contracte de subscripció a les activitats que promou l’empresa i la gestió a les seves consultes rebudes mitjançant el formulari de contacte (segons els termes i condicions que consten en la nostra política de privacitat). L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de serveis.


DESTINATARIS

No es comunicaran les dades a cap destinatari, excepte per una obligació legal.


DRETS

Accés:

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a APINAS  estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Rectificació:

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.

Supressió:

Les persones interessades podran sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals i ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

Oposició:

Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb fins de serveis que ens sol·licitin del seu interès. APINAS deixarà de tractar les dades, excepte motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Limitació del tractament:

En determinades circumstàncies que preveu l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els següents casos.

  • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les teves dades.
  • Quan el tractament és il·lícit. Però s’oposa a exercir el dret a la supressió de les seves dades.
  • Quan  APINAS no necessita tractar les seves dades, però vostè els necessita per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Quan vostè s’oposi al tractament de dades per al compliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim. Mentre es verifica si els motius legítims per al tractament per davant dels de vostè.

Portabilitat:

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

CANALS D’ACCIÓ

Administració Protecció de dades
Passeig Verdaguer, 45 . 08700 Igualada
93.804.10.61

Email
apinas@apinas.catt


EXERCIR ELS VOSTRES DRETS

Si vostè considera que APINAS no hem tractat les seves dades d’acord amb la normativa, pot contactar amb el nostre delegat de protecció de dades a la següent adreça de correu electrònic: apinas@apinas.cat

Per exercitar els seus drets, s’ haurà d’acompanyar a la seva sol·licitud, el seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat.
L’exercici d’aquests drets és gratuït.


VIES DE RECLAMACIÓ

Les persones interessades tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’ exercici dels seus drets, i la forma de posar-se en contacte amb ella mitjançant la pàgina www.agpd.cat