L’Escola Àuria ha reobert el dia 1 de juny de 2020, amb un retorn al centre per part dels alumnes voluntari i sempre d’acord amb les Instruccions del Departament d’Educació, en el nostre cas específiques per a l’organització de l’obertura dels centres d’educació especial.

Segons aquestes Instruccions i donant compliment estricte a tot allò que en elles s’hi disposa, s’ha elaborat un Pla d’obertura de Centre, que posem en coneixement de la comunitat educativa amb la seva publicació a la nostra pàgina web. Aquest Pla d’obertura és complementari de l’acció educativa telemàtica que hem portat a terme fins ara, i que continuarà mantenint aquest format fins a la finalització de l’actual curs, el dia 19 de juny.

L’Escola mantindrà oberta la secretaria per atenció telefònica diàriament de 9 a 14h.