L’acte de comunicar és una activitat essencial i necessària per la vida de les persones dins de la societat. El llenguatge és el sistema a través del qual les persones poden expressar les seves idees i pensaments. Per accedir a la comunicació s’acostuma a utilitzar el llenguatge oral i el llenguatge escrit, però què succeeix quan una persona no hi pot accedir pels motius que siguin?

Aquí és on entren en joc els Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació (SAAC), que són formes d’expressió que tenen com a objectiu augmentar i/o compensar les dificultats comunicatives d’algunes persones amb discapacitat. Aquests es divideixen en sistemes gestuals o en sistemes gràfics com ara els pictogrames.

Els SAAC, per tant, per algunes persones amb mancances comunicatives esdevenen essencials per a poder-se desenvolupar plenament.

Sovint es requereix algun tipus de suport per accedir a la comunicació, aquests poden ser des d’elements molt bàsics com ara un taulell amb pictogrames fins a suports tecnològics com ara tauletes o ordinadors. Però a més a més, a vegades també és necessari fer ús d’eines per accedir a aquests recursos com pot ser un commutador per utilitzar l’ordinador.

En aquest sentit, la tecnologia ens ofereix eines molt interessants i un gran ventall de possibilitats per treballar amb els nostres alumnes.

A l’escola Àuria, hem començat a fer servir un dispositiu que ens brinda una nova manera d’arribar a l’ordinador només a través dels ulls: el Tobii. Aquest dispositiu, és un ratolí que es controla amb la mirada i és capaç d’analitzar el moviment i la posició dels ulls, permetent accedir de manera més ràpida i simple a jocs i diferents aplicacions informàtiques a aquells infants amb poca mobilitat.  

Aquest sistema és especialment útil en aquells alumnes que tenen afectació en l’àrea del llenguatge o que simplement no poden fer ús de l’ordinador amb les mans. Així, poden gaudir de tenir més llibertat i independència personal oferint-los accés a l’ordinador i a internet.

El Tobii pot ser instal·lat en qualsevol ordinador personal, és fàcil d’utilitzar, molt precís i ofereix un control total de l’ordinador amb només els ulls.

Tanmateix, el Tobii permet crear un comunicador en un ordinador i utilitzar-lo a través de la mirada. Això té un gran impacte, ja que persones que no poden expressar-se lliurement, utilitzant els ulls poden arribar a comunicar-se i d’aquesta manera transmetre missatges autònomament al seu entorn.

A l’aula de carbasses, dues noies, han començat a treballar amb aquest nova eina, estem molt contents dels resultats que ens ofereix aquest mitjà i amb ganes de continuar treballant per poder fer més senzilla i àgil la manera d’accedir a l’ordinador.  

Marta Quintana Royo | Logopeda de l’escola Àuria