L’escola d’Educació Especial és un recurs educatiu específic i especialitzat per atendre alumnes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitat intel·lectual que requereixen un suport intensiu.

És un recurs educatiu que ofereix una proposta educativa orientada a promoure les competències i capacitats del nostre alumnat i millorar la seva qualitat de vida.

L’escola Àuria  és l’escola d’educació especial de referència de la comarca de l’Anoia. És una escola en constant evolució, amb inquietuds i objectius clars. Disposa d’un equip humà multidisciplinar en contínua formació, amb la preparació i expertesa en metodologies, tècniques i estratègies educatives concretes de treball en diversos àmbits.

Tenim la voluntat d’oferir els nostres coneixements al servei dels alumnes amb NEE (necessitats educatives especials). Aquesta voluntat ens ha portat a plantejar-nos un nou repte, el d’oferir aquest suport, no només al nostre alumnat, sinó també  oferir suport a la inclusió.

Per poder oferir aquest suport a la inclusió hem estat treballant els darrers anys, a partir del Decret 150/2017 de 17 d’octubre de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. Sempre  en un àmbit d’actuació consensuat amb l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica dels Serveis Educatius de l’Anoia i amb el concert de Serveis Territorials del Departament d’Educació, el nostre centre ha posat en funcionament dos suports específics intensius per atendre l’alumnat amb necessitats educatives especials:

– CEEPSIR ( Centre d’educació especial proveïdor de Serveis i Recursos): des del 22 de novembre de 2016 comptem amb una resolució de la Direcció dels Serveis Territorials a la Catalunya Central d’autorització de col·laboració entre l’escola l’Àuria i els centres d’ensenyament ordinaris de la comarca de l’Anoia.

-AIS (Aula integral de Suport): el curs 2018-19 l’Escola Àuria posa en marxa l’Aula Integral de Suport,  d’atenció als alumnes amb necessitats educatives especials derivades de Trastorns Greus de la Conducta i /o Trastorn Mental, com a recurs en el qual conflueixen Salut i Educació

Enguany hem assolit el nostre objectiu referent al CEEPSIR, hem obtingut el reconeixement  de l’escola com a tal i la consolidació del servei amb la dotació d’un nou professional. Ara, ja som un dels 28 CEEPSIRS de Catalunya

L’objectiu CEEPSIR és, per una part, contribuir a optimitzar el procés educatiu dels alumnes amb necessitats educatives específiques que requereixen suports intensius, en les etapes d’escolaritat obligatòria, per tal d’afavorir el seu aprenentatge i desenvolupament global promovent l’autonomia i l’autodeterminació.  I per l’altra , ser proveïdors de serveis i recursos per als docents, amb la finalitat d’orientar i concretar les actuacions més ajustades a les necessitats educatives de l’alumnat i desenvolupar programes específics de suport a l’escolarització dels alumnes.

Com a CEEPSIR oferim 3 programes de suport específics : comunicació ( sistemes augmentatius i alternatius de comunicació i  estimulació del llenguatge), estratègies d’intervenció a l’alumnat amb TEA (trastorn de l’Espectre Autista) i habilitats adaptatives i de regulació emocional

Amb aquests  dos serveis pretenem aportar el nostre granet de sorra, oferint eines i recursos que ajudin a les escoles ordinàries  a caminar cap a una inclusió real i efectiva com és la seva voluntat.

Imma Martínez Muntadas | Psicòloga