Aquest any hem celebrat el 50è aniversari de l’escola Àuria. En aquests 50 anys l’escola ha anat creixent, evolucionant i adaptant-se als nous  temps, i també als canvis del sistema educatiu.  Al llarg dels anys hem incorporat noves metodologies, nous models d’intervenció i també les noves tecnologies amb la finalitat de respondre a les necessitats específiques del nostre alumnat.

Ara assolim un nou repte constituir-nos com a CEEPSIR, es a dir, Centre d’Educació Especial Proveïdor de Serveis i Recursos.

El CEEPSIR és un servei que es contempla a partir de l’evolució del sistema educatiu cap un model inclusiu, basat en els principis d’atenció a la diversitat, d’equitat que garanteix la igualtat d’oportunitats i la inclusió educativa.

El CEEPSIR, neix amb la voluntat de complir l’encàrrec de contribuir , juntament amb els altres serveis educatius de la zona, a dotar als centres d’ensenyament ordinari de recursos personals, tècnics i materials per tal d’optimitzar el procés educatiu dels alumnes amb DI i altres trastorns.

L’experiència i la pràctica acumulada en aquests 50 anys juntament amb la  formació permanent fan possible que l’escola d’educació especial pugui donar suport a l’escola ordinària en la inclusió d’aquests alumnes.

Els àmbits d’intervenció són diversos des de l’estimulació sensorial, sistemes alternatius i augmentatius de comunicació, intervenció amb alumnes amb Trastorn mental o de conducta fins a  recolzament a les famílies.

L’EAP (equip d’assessorament psicopedagògic) té un paper clau en el procés. És qui rep la demanda de l’escola ordinària, analitza  les necessitats i fa la derivació al CEEPSIR.  La demanda s’analitza conjuntament i es dissenya la proposta d’intervenció, particular per cada cas.  Aquesta proposta ha de ser autoritzada pels serveis territorials.

El suport a la inclusió és, doncs, el nou repte a que afronten l’escola especial i els seus professionals.

Imma Martínez

Psicòleg  Escola Àuria