APINAS com a membre de DINCAT, assumeix en tot el seu contingut i recolza la iniciativa que des de DINCAT s’ha tramès a tots els grups parlamentaris i al mateix Govern de la Generalitat de Catalunya, demanant els canvis legislatius que corresponguin per tal de que s’estableixi la VACUNACIÓ OBLIGATORIA entre els col·lectius professionals que atenem col·lectius de risc, persones amb discapacitat intel·lectual, per GARANTIR així la seva plena protecció front la COVID-19.

Per a la vostra INFORMACIÓ adjuntem els següents documents: