Missió:

  • Millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual o amb trastorns de desenvolupament  i de les seves famílies a la comarca de l’Anoia.
  • Facilitar l’atenció integral i personalitzada, afavorint la prevenció, la detecció precoç i inclusió social, actuant com entitat socialment responsable.

Visió:

  • Ser una entitat de referència en l’àmbit de la persona amb discapacitat intel·lectual i de trastorns en el desenvolupament. Gestionant serveis i suports específics i fomentant la inclusió i integració social.

Valors:

  • Respecte a les persones, en la seva diversitat i diferències de tot tipus.
  • Professionalitat, en la gestió cercant eficàcia i eficiència i fomentant el treball interdisciplinari i en equip.
  • Conducta ètica i honestedat en les accions.
  • Transparència en la gestió.
  • Compromís i responsabilitat social.
  • Qualitat, compromís permanent per l’increment constant de la millora continua i la innovació en les nostres accions.