Material elaborat pel CDIAP SAP A P I N A S entorn la Prevenció/Detecció-Derivació/Tractament . Està adreçat i és fruit de la col•laboració amb la xarxa educativa i sòcio-sanitària ; han estat presentats a la (T.T.I.A.) Taula Territorial per a la Infància i l´Adolescència de l´ANOIA. La TTIA és un espai de trobada pel treball multidisciplinari dels diversos representants dels Serveis Públics que el CDIAP va ajudar a construir i participa des de l´ inici el 1995 -en aquell moment anomenada Comissió per a la Infància-.

http://www.apinas.cat/wp-content/uploads/2015/07/cartells-apinas-jornades-1.jpg