Llegir en veu alta és un dels objectius que ens hem proposat per aquest trimestre a l’aula de  secundària SE.

Durant el primer trimestre la tutora d’aula ha fet una lectura en veu alta de la novel·la “Wonder” de R.J Palacio. «Em dic August, per cert. No penso descriure la meva cara. Segur que és molt pitjor que tot el que us esteu imaginant

Així comença la novel.la on es parla de les dificultats d’un nen  que té una malformació a la cara, d’afrontar l’entrada a l’escola.

Ara és el torn dels/les alumnes.

Llegir en veu alta és molt més difícil que fer-ho en veu baixa perquè implica una interpretació molt més acurada del text.

Llegir en veu alta suposa, enfrontar-se als altres i això pressuposa deixar les pors i el sentit del ridícul aparcats.

Per llegir en veu alta, convindrà treballar:

  • La vocalització. Llegir poc a poc, posant èmfasi en totes i cadascuna de les paraules.
  • La comunicació. Caldrà arribar a tothom amb la lectura,la nostra manera de comunicar-nos afectarà el text.
  • La interpretació. Cada mot, cada frase, cada text caldrà interpretar-lo per donar-li un sentit.
  • El ritme/la velocitat. Caldrà donar un temps, unes pauses, uns silencis o la velocitat que convingui.
  • La nostra postura afecta a la respiració i ajudarà a la projecció de la nostra veu.

Llegim i treballem els signes de puntuació perquè això ens permet transmetre el significat del text. Segon com fem la lectura, podem interpretar i donar un sentit o altre.

Haurem de practicar molts textos abans de fer una lectura col·lectiva, que és l’objectiu que ens hem proposat.

Som conscients que no tothom té la mateixa facilitat a l’hora de llegir i fins i tot hi ha alumnes que no ho podran seguir. En aquesta cas, els inclourem fent una tasca addicional com buscar la música adequada al text o bé il·lustrant tot el text per seguir visualment l’obra.

 

Ramona Boladeras

Tutora Aula  SE

Escola Àuria