Igualada (BCN) 08700

Avda. Dr. Pasteur 14, 2n 1a

Telèfon: 93 805 42 14

Igualada (BCN) 08700

Avinguda Gaudí, nº3

LLAR-RESIDENCIA APINAS

la-llar-escollides_medium

La Llar-Residencia APINAS per infants amb discapacitat intel·lectual està subvencionada pel departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, presta servei a 6 infants i joves menors de 20 anys.

En aquesta llar trobem un espai de convivència i es treballa per la seva autonomia personal i social, segons les seves capacitats de cada infant.

Finalitat​:

Proporcionar una alternativa a la pròpia llar facilitant un entorn adequat i adaptat a les necessitats dels infants i joves per tal d’afavorir al  màxim el seu  grau d’autonomia personal i social.

Metodologia de treball:

Treballem amb un programa individual de rehabilitació i mitjançant el suport conductual positiu. La família és un element fonamental en la qualitat de vida dels usuaris i per això mantenim una comunicació fluïda i freqüent amb els professionals que permeti garantir una acció conjunta i consensuada.

Equip humà:

Format per la direcció, l’equip tècnic i les educadores d’atenció directa.

Serveis:

 • Allotjament.
 • Acolliment i convivència.
 • Manutenció/alimentació.
 • Atenció i cura personal en les activitats de la vida diària.
 • Higiene personal.
 • Suport a la salut i a la seguretat personal a la llar.
 • Foment dels hàbits d’autonomia personal.
 • Convivència i foment de les relacions interpersonals i socials.
 • Foment de l’oci i del lleure. Dinamització sociocultural.
 • Suport personal, social i familiar.
 • Atenció conductual.

Activitats:

Les activitats programades per l’equip tècnic de la llar residència tenen caràcter socialitzador, terapèutic i psicopedagògic i a través del treball en les diferents àrees es pretén aconseguir un aprenentatge integral, treballar el temps lliure, potenciar els recursos personals i afavorir l’autonomia.

Es realitza una atenció integral en totes les diferents àrees:

 • Acollida i vinculació a la llar.
 • Activitats de la vida diària.
 • Atenció a la salut.
 • Relacions interpersonals.
 • Sortides externes de la llar residència.
 • Desenvolupament personal.
 • Millorar el grau d’interacció social, activant i desenvolupant els recursos i capacitats personals.
 • Afavorir el benestar emocional i la competència personal en el procés de presa de decisions.

CARTA DE SERVEIS LLAR RESIDÈNCIA