L’estrenyiment és un problema clínic freqüent, es presenta entre el 2-30% de la població infantil. Sobre el 95% és del tipus funcional, és a dir, sense lesió orgànica.

Es defineix com a: disminució en el ritme de les deposicions, femta de gran volum i consistència dura, dolor abdominal en defecar i incontinència fecal. Per tant aquí parlarem només de l’estrenyiment funcional.

El factor fonamental és la retenció de la femta que es deshidrata i s’endureix, augmentant el volum, quan es produeix la defecació el bolus fecal produeix a la sortida fissures, sagnat i dolor. Tot això té com a conseqüència un bloqueig voluntari de la defecació (dolor → retenció fecal → temor a la defecació amb bloqueig voluntari de la defecació → distensió abdominal per fecalomes  → encopresis → formació de fissures → dolor → persistència de l’estrenyiment). Tot això porta a un cercle viciós.

Hi ha 3 moments crítics i multifactorials en l’edat infantil que ho poden afavorir: pas de la lactància materna a lactància artificial, introducció de l’alimentació variada i desenvolupament d’hàbits d’educació i control d’esfínters en l’edat preescolar.

El diagnòstic en la majoria dels nens es realitza amb l’exploració física i anamnesi i poques vegades és necessiten proves complementàries.

Les proves complementàries només es realitzen en nens en els que sospitem lesió orgànica (5%).

El tractament es divideix en 3 fases:

  1. Explicació del problema (desmitificació buidat del colon)
  2. Desimpactació dura de 3-7 dies (dieta pobre en fibres + abundants líquids + laxants per via oral i rectal). Són més aconsellables els de via oral (basats en el polietilenglicol PEG) ja que hidraten el contingut colònic i són molt dependents de la dosi, a més dosi més hidratació de la femta. Els ènemes rectals poden ser efectius per a la desimpactació, però no són adequats per a l’ús repetit.
  3. Fase de manteniment: dieta equilibrada amb una aportació de fibra suficient i hàbits de defecació (asseure’s al WC durant 5-10 minuts) 3 cops al dia, en hores fixes després dels principals àpats, en unes setmanes trobaran la seva hora i el seu ritme intestinal. Sempre s’utilitzaran reforços positius.

Els laxants s’utilitzaran segons l’edat del nen, pes i gravetat del quadre. Els laxants osmòtics (PEG) són els més recomanats per la seva eficàcia, tolerància i seguretat. El tractament durarà entre 3-6 mesos amb retirada progressiva. Alguns nens tindran estrenyiment de per vida i per ells el tractament serà continuat.

 

Dra. Francisca Garrido

Pediatra del CDIAP APINAS