Des de la conselleria d’Ensenyament de Catalunya s’ha encarregat al Consell Escolar de Catalunya (CEC) que dirigeixi un debat sobre el futur de l’educació de Catalunya.

El projecte que el CEC proposa rep el nom “Ara és demà” i és un debat en forma de cinc ponències, elaborades per experts en cadascun dels àmbits, amb la intenció de centrar la reflexió en una sèrie d’aspectes rellevants i especialment per anar més enllà de la quotidianitat i posar els llums llargs per prendre perspectiva sobre l’educació del futur.

 

Les cinc ponències  tracten de grans blocs de l’educació com són els següents:

Des de l’Escola Àuria s’ha participat en aquest projecte anant diferents professionals a aquestes ponències i posteriorment fent la divulgació al claustre.

A més a més, hem impulsat un debat intern amb els diferents agents implicats en l’educació de la nostra escola com són els professionals que hi treballen, els tutors i/o familiars i els alumnes per tal de debatre aquests cinc grans blocs. Va ser un debat obert on tots els agents implicats van poder intervenir i donar a conèixer els seus punts de vista. Van parlar quasi de tots els grans blocs de l’educació, el que menys es va parlar va ser el bloc del professorat, on la intervenció d’un dels pares va ser “no és necessari debatre dels professionals d’aquesta escola perquè tenim plena confiança amb la seva tasca”.

Totes les anotacions preses amb aquest debat  han estat enviades al Consell Escolar de Catalunya perquè pugui conèixer les inquietuds que des de casa nostra tenim envers l’educació.

A continuació us adjuntem el document amb les aportacions de l’Escola Àuria i un document del Consell Escolar de Catalunya  agraïnt la nostra participació.