Com molt bé deia en Pere Pujolàs, nosaltres també creiem que saber, saber fer, saber ser i saber conviure indiquen la complexitat d’allò que una escola inclusiva ha de contribuir a desenvolupar en els alumnes. És a dir, que va molt més enllà d’un conjunt de coneixements acadèmics codificats i classificats.

L’aprenentatge Cooperatiu és un terme genèric usat per referir-se a un grup de procediments d’ensenyament que parteixen de l’organització de la classe en petits grups mixtos i heterogenis on els alumnes treballen conjuntament de manera coordinada per resoldre tasques acadèmiques i aprofundir en el seu propi aprenentatge.

A l’Escola Àuria apostem per un aquesta metodologia d’aprenentatge i així ho hem viscut amb els alumnes de dues aules de secundària i les aules de primària.

Els dos primers trimestres d’aquest curs hem estat realitzant dinàmiques de grup per tal de cohesionar el grup, permetent la coneixença entre ells. Identificar les fortaleses i debilitats dels companys i d’un mateix, ajudar-se entre ells sense la necessitat constant de l’adult i sobretot comprovar que amb la implicació de tots, els resultats obtinguts són molt més satisfactoris.

Aquest tercer trimestre ja hem començat a portar a terme les diferents fases del treball cooperatiu. Quin nom ens identifica com a grup? Quin tema volem desenvolupar? Com ens organitzem?

Un conjunt de qüestions que poc a poc s’aniran resolent, els alumnes aniran resolent.

Una experiència enriquidora, on l’alumne és el protagonista tot tenint un paper actiu en el seu procés d’aprenentatge.

Els professionals de l’Escola Àuria confiem en els nostres alumnes tot potenciant la seva autonomia i benestar.