L’Escola Àuria és una escola d’educació especial situada al centre d’Igualada, la qual rep alumnes des dels 3 fins als 21 anys. Tots ells organitzats en diferents nivells i seccions. Una de les seccions és Educació Secundaria i és aquí on us volem presentar una de les activitats que s’estan duent a terme durant aquest curs 2016 – 2017.

Una de les àrees que realitzem és llengua catalana. Els i les alumnes d’Educació Secundaria estan organitzats en agrupaments flexibles, això permet escoltar els interessos i necessitats dels alumnes i oferir una resposta més adequada a tots ells. Amb la qual cosa, s’aconsegueix un procés d’ensenyament i aprenentatge més adequat a les característiques i possibilitats de cada alumne/a.

Enguany, en un dels grups de llengua, s’està treballant a través d’un projecte anomenat La volta al món! El tema del projecte va sorgir un dia inesperat quan estàvem triant temes per escriure una narració entre tots. La majoria dels alumnes van pensar que els hi agradaria visitar una ciutat més gran i, a partir d’aquí, ens vam inventar una història. Mentre l’estàvem creant, ens va sorgir un dubte/pregunta: necessitem passaport per visitar França? I a partir d’aquí, va emergir una discussió  que ens va dur per nous camins.

Entre tots vam buscar informació sobre els diferents països de la Unió Europea, quines ciutats eren més grans, quins països formaven Europa, com es deien les capitals dels països… i es va evidenciar la motivació i interès que despertava aquell tema entre els nois i noies. Això ens va fer pensar i vam valorar que seria molt emocionant treballar l’àrea de Llengua catalana a través de conèixer altres països, cultures, tradicions, històries, etc. Per aquest motiu, vam crear el projecte anteriorment esmentat.

Al llarg del tot el projecte, tant els alumnes com la mestra, anàvem buscant informació, la qual ens ajudava a treballar els continguts de llengua: ortografia, gramàtica, presentacions orals, comprensió lectora, aprendre noves tipologia de textos, creació de narracions, escriure el que s’havia après, aprendre el funcionament de la llengua, etc.

L’objectiu principal és poder treballar la llengua, les competències bàsiques i els continguts  d’una manera més dinàmica, creativa i escoltant la veu dels alumnes.

Un dels fets clau per poder dur a terme aquest projecte ha estat el fet d’instal·lar pissarres digitals interactives (PDI) a l’escola, ja que va ajudar a que el projecte tingués un caire més innovador. Els i les alumnes podien visitar i buscar les ciutats amb el software Google Maps, i al fer-ho quedaven al·lucinant davant les imatges. Podien “caminar” pels carrers, observar els edificis més emblemàtics de prop, buscar les respostes als jocs que s’anaven proposant al llarg del projecte, observar el mapa d’Europa, interactuar entre ells i treballar en grup… També vam utilitzar l’aplicació ThinkLink que permet afegir informació a les imatges i, amb la pissarra digital, va ser molt més còmode per a tots.

Per poder tenir un seguiment del que anaven descobrint, tots ells i elles tenien un diari on anotaven tot el que estaven aprenent. Això permetia tenir una millor organització dels continguts treballats, desenvolupar les competències d’autonomia, iniciativa personal i de tractament de la informació i prendre consciencia del seu propi procés d’ensenyament i aprenentatge.

De moment, al primer trimestre vam estar treballant uns quants països del continent europeu: Espanya, Itàlia, Alemanya, Regne Unit, Polònia, Països Baixos, França i Irlanda, tots els que despertaven interès entre els alumnes

Ara comencem el segon trimestre i estem pensant quin continent ens agradaria estudiar. Encara no ho tenim clar, però no ens preocupa perquè cada dia és una aventura dins la classe de llengua catalana! I ens ho passem molt bé aprenent i descobrint una mica més d’aquest món que ens envolta.

 

Elisabeth Mauri

(Mestra d’Educació Especial de l’Escola Àuria)