Lacárcel (2006) considera la música enriquidora per la vida de l’individu i que el nen amb necessitats educatives especials precisa d’un ambient musical ric i controlat amb estímuls sensorials diversificats, que proporcionen un desenvolupament equilibrat. Què és per nosaltres un desenvolupament equilibrat? És una educació global del nen, no només ens centrem en el desenvolupament cognitiu, sinó també afectiu, social, emocional… i és per això, que la música és un mitjà molt eficaç.

A les tardes és quan desenvolupem activitats més específiques com plàstica, manipulació, psicomotricitat i música. Totes elles tenen en comú l’expressió artística, ja que és un canal on tots tenen molt per a fer. El fet d’incorporar l’eina musical en el àmbit pedagògic ofereix una diversió i entreteniment que afavoreix a treballar els objectius curriculars amb més predisposició.

Un benefici de treballar amb la música a classe és que donant un mateix estímul a tots, els nens responen cadascú a la seva manera. La música ens permet treballar diferents qualitats del moviment, la imitació motriu, el seguiment de consignes i la motricitat fina i gruixuda. 

Sempre utilitzem la mateixa rutina, les mateixes cançons en ordre, això permet que el nen/a pugui anticipar i situar-se en el temps. Utilitzem les cançons de la Dàmaris Gelabert ja que les trobem lúdiques i didàctiques.

Dins d’aquestes rutines unes de les diverses activitats que portem a terme és una cançó amb la qual treballem el sí i el no, a més del seu moviment relacionat, proposem als alumnes a treure veu i que segueixin la cançó. A continuació, tenim un parell de cançons que ens permet situar les diferents parts del cos i moure-les. Dins d’aquesta rutina tenim un espai per tocar instruments, a través de pictogrames els nens trien l’instrument que volen tocar, treballem a través d’una cançó que ens diu quan podem tocar i quan no. Hem de ser conseqüents amb les seves demandes i que els nens puguin relacionar la paraula amb el fet.

Intentem que les activitats siguin significatives, es parteix del coneixement dels nens i s’avança segons les seves necessitats, donem el mateix estímul a tots però es treballa de manera individual en conjunt. Amb aquesta activitat fomentem el treball en grup i la motivació, treballem perquè els nens tinguin una resposta positiva envers la música i aconseguir que a través d’ella puguin rebre una educació integral.

Els dilluns a la tarda tenim un moment d’excitació i alegria a l’aula de Vermells, tots es senten protagonistes, hi ha un ambient festiu però sempre controlat i dirigit per les premisses de les cançons. És una forma molt divertida de treballar que als nens i als adults ens encanta.

Elisabet Jiménez | Tutora Aula Vermells