L’Aula de SF realitza vàries activitats per fomentar el gust per la lectura. Una de les activitats és el club de lectura, que consisteix en l’elecció, préstec i lectura de llibres de la biblioteca. Mitjançant la lectura del llibre es treballa el llenguatge escrit, els aspectes suprasegmentals de la parla, articulació, comprensió i expressió oral. Amb les activitats proposades també facilitem el coneixement de la biblioteca, el seu funcionament i l’adquisició d’hàbits de lectura.

A l’hora de logopèdia, llegim en veu alta el llibre del club de lectura i enfoquem les activitats de manera que els nois i noies gaudeixin mentre llegeixen i es fixen en la seva entonació, ritme i veu per millorar la propiosepció d’aquests aspectes. Amb la darrera activitat del llibre, es fa el retorn al club de lectura on els alumnes han de raonar i treballar l’expressió oral.

Per treballar tots aquests aspectes esmentats vàrem fer un Taller dinamitzat per l’actriu i formadora Xènia Castelltort, especialitzada en oratòria, per poder-los ajudar a desenvolupar-se en aquest àmbit. L’objectiu del curs era millorar l’expressió oral i corporal dels alumnes per tal que agafin confiança i ho puguin aplicar a la lectura.

Per últim, ens vam inscriure al Certamen de lectura en Veu alta que complia els objectius a treballar a l’activitat de logopèdia i del club de lectura a la biblioteca que treballem transversalment. El certamen es va celebrar el passat dimarts 9 d’abril i estava organitzat en cinc categories que comprenen des de 3r de primària fins a 4t d’ESO. Consistia en que un representant de cada escola i institut havia de llegir en veu alta un fragment de lectura del llibre corresponent, en la nostra categoria com a representant de l’aula secundària F va participar-hi el Joan Manuel Rueda amb una lectura del llibre Cada Gra de Raïm, treballat prèviament a l’aula.

Ha estat una bona experiència que ens ha permès fer cohesió de grup i representar l’escola en un acte comarcal.

Més imatges

Gemma Segarra(tutora) i Laia Bujaldón(Logopeda) |
Secundària F