La medició del perímetre cefàlic (PC) forma part de la rutina del pediatre en cada visita. Es realitza amb una cinta mètrica flexible en torn  el cap del nadó. El resultat es compara amb la mitja segons l’edat i el sexe , en les taules de creixement.

L’alteració del creixement cefàlic pot ser el primer indicador d’un trastorn genètic o adquirit.

Un nen pot presentar un perímetre cefàlic normal en néixer i durant el seu creixement detectar-se un creixement exagerat o detenció del mateix.

Quan un PC és superior a +2 DE (desviacions estàndard o superior al Percentil 98%) ens referim a macrocefàlia, sempre després de relacionar-ho amb els percentils de pes i talla, ja que si tots són superiors al P 98% pot ser que la macrocefàlia no sigui patològica. També requereix vigilància aquella que presenti una acceleració del creixement encara que no superi les +2DE.

Quan el PC és inferior a -2DE de la mitja per edat i sexe, parlem de microcefàlia. Aquesta pot ser primària, és a dir, present en néixer o secundària post natal.

Existeixen diferents causes per la microcefàlia i la macrocefàlia, en ocasions, són benignes d’origen familiar i en altres existeixen patologies metabòliques, infeccioses, genètiques, pel que és d’importància valorar les alteracions que l’acompanyen: retard psicomotriu, vòmits, i investigar els antecedents familiars.

Depenent del que orienti la historia clínica i l’exploració , el pediatre suggerirà una valoració neurològica . En aquest cas es tindrà de procedir a una exploració neurològica complerta, observant si es donen deformitats cranials. El neuròleg a la vegada decidirà si és necessària la realització de probes addicionals.

 

Dra. Amparo Quiroz

Neuropediatra del CDIAP APINAS