La gestió de la pandèmia als centres educatius ha comportat aquests darrers dos anys un gran esforç i una sobrecàrrega, tant a nivell físic com emocional, que ha afectat al conjunt de la comunitat educativa.

En un primer moment, i durant un període de confinament que esdevenia una situació nova i totalment desconeguda per a tots nosaltres, els centres educatius vam haver de reinventar-nos, i fer les coses d’una manera totalment diferent per fer possible la continuïtat de l’atenció als nostres alumnes i a les seves famílies. A la nostra Escola, la responsabilitat i el compromís compartit per professionals, famílies i alumnes van fer possible una experiència d’èxit, que va anar evolucionant des del primer moment inicial d’incertesa i provisionalitat al desenvolupament de tot un trimestre amb contingut i finalització telemàtica del curs.

Després del confinament, els centres educatius teníem un mandat clar: mantenir les aules obertes i la presencialitat, per tal de continuar l’aprenentatge amb la màxima normalitat, i a més, fer de l’escola un entorn segur amb el risc mínim assumible i contribuir al control de la pandèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes. Apareixien d’aquesta manera els Plans d’Actuació i conceptes com la gestió de casos i ens havíem d’habituar a tractar amb responsables de l’àrea sanitària i referents COVID, i posar-nos a disposició dels Serveis d’Epidemiologia, seguint Protocols i instruccions que prioritzaven la salut als aspectes pedagògics.

Efectivament els darrers dos cursos s’ha assolit l’objectiu de mantenir les aules obertes i en funcionament, duent a terme atenció educativa, però la normalitat als centres s’ha vist alterada i ha afectat de manera directa als alumnes i les seves famílies, i també a tots els professionals, des dels equips directius fins al personal docent, passant pel personal d’administració i serveis i el monitoratge.

Els darrers mesos han estat especialment intensos, amb un augment de casos i, per tant, d’actuacions a centre, que en el nostre cas han suposat un total de vint-i-quatre intervencions, amb confinaments, quarantenes, realització de proves diagnòstiques i baixes laborals. S’han generat situacions d’estrès per als professionals que hem hagut de gestionar, certament, però d’una manera encara més determinant, per a l’alumnat i les famílies afectades per aquestes circumstàncies. D’una manera especial i en ocasions crítica, ho han viscut els/les nens/es i nois/es amb Trastorn de l’Espectre Autista, que per les seves característiques requereixen rutina, ordre i estructura, aspectes que han vist del tot alterats, quedant en situació de total vulnerabilitat per aquest motiu.

Ara que la situació actual de la pandèmia, amb nombre de casos i una incidència a la baixa, ha permès relaxar les mesures, i abandonar quarantenes i confinaments (finalment també a l’educació especial!) és un bon moment de fer balanç per fer un reconeixement a tota la comunitat escolar, que ha fet possible superar aquests mesos de patiment i trasbals amb esforç, dedicació i una gran dosi de paciència.

Josep Palà i Ibáñez | Director Escola Àuria