“L’Estimulació Basal entén que sempre hi ha possibilitat de contacte i comunicació’’ (Pérez, C. 2020)

Aquest curs, amb els més petits de l’aula de Carbasses hem vist la necessitat de crear noves activitats més infantils sense deixar de banda la part d’estimulació  tan necessària per a aquests alumnes. El perfil d’aquests infants és molt divers i les seves necessitats també, però en tots els casos es dona una restricció important de les seves capacitats de percepció, comunicació i autonomia, que es tradueix en una gran dependència. Doncs, proporcionem activitats perquè l’infant pugui millorar la seva relació amb l’entorn i proposar-li d’altres d’exploració sensorial dins d’un ambient relaxat.

Per aquest motiu, hem incorporat una nova activitat: la dansa sensorial. Consisteix a fer un ball vestibular entre l’adult i l’alumne on es pretén que els alumnes tinguin la iniciativa per moure’s i que la dansa sigui conjunta, no només dirigida per l’adult. És el ball  entre dues persones (l’infant i el professional) que es comuniquen, relacionen i interaccionen a través del moviment i el contacte, acompanyats de la música. L’objectiu és que l’alumne pugui  sentir el límit del seu cos, experimentar-ho personalment i sentir l’entorn. Es busca la resposta de l’alumne, sobretot visual i corporal.

Com a professionals entenem que el vincle que creem amb els alumnes va molt més enllà de l’aula, afavorint així que es formi un entorn de seguretat i de comunicació entre nosaltres.

Lucia Telechea | Mestra de l’aula de Carbasses