El passat mes d’Abril es van elaborar unes enquestes anònimes per poder conèixer el grau de satisfacció dels serveis que ofereix APINAS com són el CDIAP SAP APINAS, LA LLAR RESIDÈNCIA APINAS I LES DUES RESIDÈNCIES DE PRATS DE REI.

El procediment ha estat gestionat per tal de garantir l’anonimat de les respostes, per això les enquestes no identificaven a les famílies que feien la resposta.