Infants de nova generació…

Comença a ser un fet habitual veure nens molt petits i fins-i-tot lactants, a les sales d’espera, usant un mòbil o una “tablet” per passar una estona tranquils. Però sovint absents als esdeveniments de l’entorn i a la relació amb l’altre.
Cal tenir present que aquest tipus d’aparells, que els usem com a joguina, poc ajuden al desenvolupament del llenguatge i no faciliten la relació i la comunicació. El parany és el següent: només una estona i són jocs educatius.Cert! La paradoxa és que les pantalles aturen els nens momentàniament mentre que a posteriori provoquen inatenció i inquietud motriu.
No podem substituir el vincle afectiu i la relació que s’estableix en el joc amb l’altre; els torns en el joc, la mirada, l’empatia, la capacitat de captar el desig de l’altre i regular el desig propi del nen de voler-ne sempre més.
Totes aquestes competències, altament complexes i que són bàsiques per un desenvolupament adequat s’adquireixen a la primera infància i de la mà dels pares i mares. Són la porta d’entrada de l’adquisició del llenguatge, de la socialització i de l’accés al món simbòlic; imprescindible aquest per un entendre i elaborar les situacions de la vida quotidiana. Es tracta de trobar la manera adequada de fer ús de les noves tecnologies, sense que vagi en detriment d’aquestes qüestions fonamentals.
Veiem doncs una excessiva dependència d’aquest tipus d’aparells en nens massa petits. No estan preparats per gestionar la frustració que genera despendre’s d’un objecte que aporta estímul continuat, sense regulació i sense límit. Els límits adequats són necessaris per estructurar la personalitat dels infants. Cal que els infants experimentin amb els materials, distàncies, textures, el control del cos, jocs motrius i de relació.
Els professionals que atenen als infants durant els primers anys de la seva vida donen especial valor als hàbits i rutines i també als temps d’espera. Aquests moments d’espera generen un “no fer” molt valuós, en que no hi ha cap activitat programada, són una oportunitat per observar, explicar, anticipar situacions, recordar-ne d’altres i inclús per avorrir-se. Bé sabem que per generar pensament i idees creatives, cal un temps disponible per pensar.

Glòria Codina
Psicòloga CDIAP APINAS