Després de setmanes de trobar-nos en la nova situació causada per la crisi del covid-19, podem dir que hi ha uns efectes importants en algunes persones, tant en els adults com en els infants. Des del CDIAP acompanyem les famílies oferint un espai d’escolta i constatem canvis i reaccions per part de les criatures en relació a la vida quotidiana d’aquest dies.

El fet d’estar tancats a casa, no poder relacionar-nos amb altres persones, els nens no  relacionar-se entre ells i trencar la rutina, són els aspectes més visibles i immediats del que estem vivint. Per als adults, es suma la incertesa pel que fa al lloc de treball, les qüestions econòmiques i l’estat de salut, no només propi sinó de familiars. Fet que influeix en l’estat d’ànim dels adults i per tant afecta els infants.

Els possibles efectes, entre d’altres, a nivell conductual i emocional que ens podrem trobar aquests dies, i que formen part del procés d’adaptació són:

 • Més inquietud motriu
 • Alt i baixos emocionals
 • Més dependència de l’adult
 • Conductes oposicionistes o desafiants
 • Dificultats o retrocessos en els hàbits ja adquirits recentment (en nens petits)
 • Alteracions en el son
 • Tristesa i apatia
 • Pors i incertesa

Per tal d’acompanyar els nostres nens i nenes hem de pensar en oferir un espai per escoltar i ajudar-los a entendre el que senten i acompanyar-los en les seves emocions. Transmetre calma vers la situació i protegir-los d’un excés d’informació. Cal evitar que rebin de forma directe les emocions desbordades del seu entorn, preservant dins del possible un equilibri a nivell psicològic. 

Hem d’estar al cas de l’evolució d’aquests efectes i donar un temps perquè es puguin anar expressant i atenuant. Si aquests símptomes no van disminuint o es manifesten molts d’ells a l’hora, quedant-se fixats; seria un moment important per reconsiderar què li està passant al nen.

Si hi ha altres efectes més importants o angoixants que abans del confinament no es donaven o  s’han vist agreujats, seria aconsellable consultar a nivell pediàtric o psicològic.  Alguns d’aquests símptomes poden ser:

 • Plors incontrolats o constants
 • Inapetència durant més de 2/3 dies, en tots els àpats
 • Retrocés en hàbits ja adquirits (en nens grans)
 • Autoagressions o agressions cap als altres de forma habitual
 • Conducta molt desajustada durant tot el dia
 • Aïllament i tancament en un mateix
 • Retrocés en el llenguatge ja adquirit o mutisme

Els malestars els anem expressant i els anem sentint, alguns es mostren a nivell simptomàtic, dins la lògica i altres s’escapen del tot de la nostra compressió.  

Estem en un moment nou de les nostres vides, acompanyat d’emocions noves que caldrà anar situant en el temps. Es preveu un nou ordre social, polític i també psicològic que requerirà estar oberts i a adaptar-nos novament.

Núria Álvarez | Logopeda del CDIAP APINAS

Glòria Codina |Psicòloga del CDIAP APINAS

Patricia Escobedo | Logopeda del CDIAP APINAS

Neus Sebastian | Psicòloga del CDIAP APINAS

Teresa Selvas |  Psicòloga del CDIAP APINAS