Activitat del 1r trimestre del curs 2016-2017. Aules de TVA i S.E.