A la secció d’ANSG  (Alumnes amb Suport Generalitzat) de l’escola,  aquest trimestre estem experimentant la música i el so des de la vessant més sensorial.  La integració sensorial proporciona als alumnes de baixes capacitats estímuls que faciliten la creació de senzilles estructures comprensibles per a ells. Es un procés neurològic que organitza les sensacions del propi cos i del medi ambient, i fa possible utilitzar el cos efectivament en l’entorn.  La música i la percepció del so forma part d’aquest procés d’integració sensorial.

Els objectius que treballem en aquesta activitat són:

  1. Gaudir amb l’exploració sensorial .
  2. Acceptar els estímuls auditius
  3. Relaxar-se i baixar el to corporal mentre dura la sessió
  4. Disminuir la producció vocal mentre dura la sessió
  5. Fer seguiment auditiu
  6. Reconèixer la seqüència de treball
  7. Anticipar algun pas de la seqüència de treball
  8. Ser capaç de continuar una cadena estructurada
  9. Reconèixer les senyals de començament i finalització de l’activitat

És una activitat amb una clara funció terapèutica en la que l’alumne es un receptor. S’intenta reconduir les conductes poc adequades amb el so, sense la intervenció directa amb els elements sensorials de la mateixa activitat.

 

Montserrat Tarrats | Tutora Aula Verds, Escola Àuria