Els alumnes de TVA i SF de l’Escola Àuria  van fer una sortida al Parc de la Ciutadella de Barcelona amb la finalitat de conèixer la seva ordenació, el seu espai vegetal i els conjunts escultòrics d’interès.

Els objectius  que ens van plantejar per aquesta sortida els podem concretar en:

  1. Consolidar hàbits d’ autonomia personal i social
  2.  Afavorir la participació activa en l’entorn quotidià i adquirir seguretat en si mateix.
  3. Conèixer i utilitzar els equipaments i serveis existents en la comunitat.
  4. Utilitzar els mitjans de comunicació de la informació per cobrir necessitats de la vida quotidiana i lleure.
  5. Posar en pràctica les normes d’educació vial apreses en etapes anteriors.
  6. Conèixer les diferents opcions que se li ofereixen i participar relacionant-se i integrant-se en els diferents grups de manera activa.
  7. Conèixer i participar en l’ús d’instal·lacions i serveis que cobreixen les necessitats del ciutadans.
  8.  Relacionar-se  socialment aplicant els aprenentatges i les normes socials adquirits, en els diferents llocs on es desenvolupa l’activitat .
  9. Participar en activitats col·lectives respectant les normes de funcionament, realitzant tasques amb responsabilitat.

Per portar a terme l’activitat  van dissenyar un joc de  4 equips amb alumnes de totes les aules.

Cada  equip portava un petit dossier amb preguntes  i imatges referents al parc de la Ciutadella. Els alumnes havien de contestar les preguntes i posar el nom de la imatge corresponent. Les preguntes eren  referents al tema de la creació del parc, aus i especies vegetals del parc i edificis i escultures d’interès que podem trobar.

Els equips van respondre al qüestionari amb interès  i encert. Desprès de dinar i de temps lliure van tornar cap a Igualada.

Carmelo Santafé Lopez | Tutor TVA Escola Àuria