El passat mes de desembre es van elaborar unes enquestes anònimes als professionals d’APINAS per poder conèixer el grau de satisfacció dels serveis que ofereix APINAS.

El procediment ha estat gestionat per tal de garantir l’anonimat de les respostes, per això les enquestes no identificaven als professionals que feien la resposta.

Resultats enquesta satisfacció professionals APINAS:

http://www.apinas.cat/wp-content/uploads/2021/01/Enquesta-satisfaccio-professionals_2020-1.pdf