S’ha elaborat una enquesta anònima per conèixer el grau de satisfacció del servei que ofereix el CENTRE Escola Àuria. Aquesta enquesta s’ha distribuït a totes les famílies dels alumnes del centre que varen estar matriculats el curs 2014-2015 i continuaven matriculats el curs 2015-2016 .

El procediment s’ha gestionat per tal de garantir l’anonimat de les respostes, per això no s’identificaven a les famílies que feien la resposta.

Va ser tramesa juntament amb l’enquesta sobre la constitució de l’AMPA i el document d’INICI DE CURS 2015-2016. Dels dies 14 al 25 de setembre es van anar dipositant les enquestes en les urnes específicament habilitades a la secretaria de l’escola.