ELS PRIMERS 30 DIES

Es considera edat gestacional el temps transcorregut des de l’última menstruació de la mare fins al moment del naixement. Aquest període és normalment de 37 a 41 setmanes. Si el naixement es produeix en aquest espai de temps es diu que el nen és nascut a terme. Si la durada de la gestació és inferior a les 37 setmanes, el nadó és prematur o pre-terme.

El desenvolupament del nadó comença molt abans del seu naixement i el període neonatal , nascut de poc, és el que abarca els primers trenta dies de vida postnatal.

El neonat no és un organisme passiu, no és “un llibre en blanc” on els pares o les persones adultes poden escriure el que volen i quan volen. Des de l’inici de la vida totes les criatures es mostren actives, busquen i reben estímuls i responen davant d’aquests.

Des del néixer el nadó ja utilitza els seus sentits per respondre als estímuls de l’entorn, per defensar-se i protestar davant de tot allò desagradable.

El tipus i la forma de moure’s i de comportar-se pot ser molt diferent d’un nadó a un altre, la intensitat de les respostes, l’adaptació del nadó als canvis…la seva manera de regular-se i de controlar el seu nivell general d’activitat.

En definitiva, cada nadó és una persona única i un subjecte en construcció específic i diferent.

Brazelton professor de pediatria a la Universitat de Harvard, que exercia també com a pediatre, va observar a través de la seva experiència clínica que els nadons tenien un paper rellevant i, per tant contribuïen d’una forma significativa en el seu propi desenvolupament.

Però la seva aportació va anar més enllà constatant la importància de l’entorn i del vincle entre el neonat i els seus pares; un nadó que neix i creix en un entorn determinat i al costat de l’ALTRE.

Un aspecte important de la maternitat i paternitat es refereix a saber adaptar-se a les característiques i a les necessitats del propi nadó, per què el seu desenvolupament com a subjecte depèn en gran part de la sintonia, del vincle  i sobretot de les relacions afectives que s’estableixen en aquesta interacció.

De l’establiment d’aquesta relació i de la creació d’un vincle pares-fill  en els seus inicis  en depèn el desenvolupament com a persona i subjecte.

 

Marta Busqué i Rosich – psicòloga CDIAP/SAP APINAS

marta.busque@apinas.cat