El passat dia 17 de Gener Gloria Regordosa, de l’organització TAMBALI, va venir a l’escola per realitzar un taller anomenat “El Viatge d’una samarreta” a dos grups d’alumnes de secundària.

Els objectius plantejats al taller eren:

  • Conèixer les condicions de treball en el tercer món en el sector de la indústria tèxtil.
  • Conèixer iniciatives de cooperatives del tercer món per millorar les condicions de treball dels seus treballadors/es.
  • Entendre com les normes del comerç internacional generen diferències econòmiques entre els països desenvolupats i tercers.
  • Apropar-se al concepte de la deslocalització i les seves conseqüències.
  • Comprendre el paper de les multinacionals en el comerç mundial.
  • Crear actituds responsables quan es consumeix.

Ens explica que des dels anys 70 l’estratègia de les multinacionals de marques de roba reconegudes d’Europa i dels Estats Units, ha estat desplaçar la confecció de la roba a països del sud-est asiàtic, ja que són zones on es redueixen els costos de producció, perquè hi ha uns salaris més baixos i es treballen més de vuit hores al dia.

La Gloria explica als nostres alumnes el concepte “consum responsable”, tot i la dificultat que suposa portar-ho a la pràctica en la nostra societat actual. Ens explica que abans de comprar alguna cosa, hem de reflexionar detingudament si realment es necessita l’objecte a comprar o tan sols és un desig fruit de la publicitat o les modes. En definitiva, hauríem de plantejar-nos el tipus de comerç que es desitja afavorir.

Nosaltres creiem que es important conscienciar als nostres alumnes  a canviar els seus hàbits de consum ajustant-los a les seves necessitats reals; optant en el mercat per opcions que afavoreixin la conservació del medi ambient i la igualtat social.

El taller va ser molt interessant i ens permetrà aprofundir en les reflexions sobre el consum que realitzem.

 

Carmelo Santafé i David Sanchez

Tutors SC/SD Escola Àuria