És evident que cada vegada portem uns ritmes de vida més frenètics, com també ho és que la conciliació de la vida laboral amb la familiar es torna, en l’actualitat, un equilibri molt difícil de mantenir per a moltes famílies amb fills. Aquest difícil equilibri genera, moltes vegades, la necessitat de buscar activitats que a més a més d’ocupar unes hores els nostres fills, els propiciï uns aprenentatges i unes habilitats, i per tant els ajudi a desenvolupar-se com a persones.

En l’actualitat, tan les escoles com altres serveis externs a aquestes, ofereixen un ventall infinit d’activitats extraescolars. Des d’idiomes, a esports, passant per la costura o per  activitats que fomenten l’interès per la ciència i la tecnologia… tot el que ens podem imaginar! Ara bé, a banda de les activitats que potencien la formació acadèmica, no hauríem d’oblidar que els nens son nens i, com a tals, també aprenen jugant. Per tant se’ls ha de donar la oportunitat de gaudir de moments de joc i de lleure que puguin compartir amb d’altres iguals.

El lleure, considerat educació no formal, esdevé de vital importància per la formació i la socialització de la persona, ja que condiciona i modela els hàbits, habilitats, actituds i els valors socials. Així, les activitats de lleure contribueixen de manera activa a que els infants desenvolupin estratègies de comunicació, entenguin la importància de conèixer i respectar la realitat de l’altre, i sobretot prenguin consciència del valor de les relacions positives i respectuoses. El treball en tots aquests àmbits de la persona, els ajuden en el seu desenvolupament més social i alhora personal.

Generalment el context en el què es desenvolupen aquestes activitats de lleure és molt flexible i dinàmic, quasi espontani, i com més diferent sigui del context escolar, més ric en experiències resultarà per als petits. Podran trobar altres amics, altres realitats i experiències, que els conduiran a descobrir altres interessos. Per tant, no només l’aprenentatge escolar i acadèmic és important pels infants, sinó que per formar-nos com a persones és de vital importància el treball en base als valors positius que es treballen en l’àmbit no formal. Valors que ajuden a construir una personalitat més justa, respectuosa i solidària, tan necessària en els temps que corren.

Mònica Mateu

Treballadora Social d’APINAS

monica.mateu@apinas.cat