La Transició  a  la Vida Adulta es una secció diferenciada a l’Escola Àuria. A la secció de TVA tenim molt clar que hem de preparar  aquests alumnes per un futur amb igualtat d’oportunitats i donar-los suport per valorar fets que els ajudaran a crear noves expectatives.

El treball, les activitats, els coneixements i els tallers que fem  han de ser pràctics. Haurem  de donar explicacions breus , amb  paciència i amb demostracions immediates. Els hem de proveir d’ estratègies que els ajudin a superar situacions ( organitzar-se, demanar ajuda, planificació i ordre) .

Els ajudarem a identificar i conèixer materials, simbologia, vocabulari, eines, màquines més comuns, tècniques i procediments.

Incidirem perquè adquireixin hàbits que els ajudin a tenir una autonomia laboral, personal i que els ajudin a adaptar-se a les diverses situacions que es podran trobar en diferents situacions de treball. Hauran de conèixer els riscos de la feina que desenvolupen i aplicar les normes inherents d’un lloc de treball.

Activitats bàsiques i pràctiques al taller com clavar claus, cargolar visos, polir, serrar, serrar en diagonal, fer servir el trepant els ajudaran a adquirir conceptes nous i potenciaran les seves habilitats manuals.

Els  principis bàsics i fonamentals són els de saber el que cada alumne necessita, que es el que li convé i aplicar-ho amb la màxima simplicitat.

   

Andreu Boixadé.

Secció TVA de l’Escola Àuria.