L’aula de Vermells forma part de la secció d’Infantil de l’escola.

Està formada per un grup de cinc nens i una nena, tots ells molt eixerits, juganers i moguts, molt moguts. Són alumnes que presenten necessitats educatives diverses, amb diferents nivells de capacitats i que requereixen per tant una atenció personalitzada.

Tot i així, a l’aula es potencia el treball en grup per tal d’afavorir la interacció i la socialització.

Els alumnes presenten greus dificultats d’atenció i comunicació. Per aquest motiu es treballa amb Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació ( SAAC), fent ús de pictogrames i llenguatge signat en totes les rutines i activitats de l’aula, afavorint així  tant la comprensió com l’expressió comunicatives.

En aquest context, l’activitat del conte, no es pot limitar a un relat o a l’observació de làmines i imatges. Cal que sigui quelcom vivencial, motivador, que desperti el seu interès, mantingui l’atenció i a la vegada permeti treballar la comunicació, la interacció i diferents conceptes, sensacions i emocions.

Així va sorgir la idea del conte sensorial. Actualment estem treballant el conte del Tabalet.

En les primeres sessions, es dibuixen a la pissarra, amb guixos de colors, els elements del bosc, el cau del conillet…mentre es va introduint el relat. A continuació, es presenten els personatges elaborats amb goma eva i plastificats per tal que es puguin tocar i manipular.

A cada personatge li correspon una cançó que anticipa la seva aparició i permet que els sigui més fàcil la identificació.

Aquesta estructura es va repetint en cada sessió, però a mida que es van familiaritzant amb el relat, s’introdueixen modificacions per tal de provocar sorpresa i motivar la seva participació; s’amaga un personatge que cal trobar, cada alumne té un personatge que ha de col·locar al seu lloc a la pissarra quan sona la seva cançó, fer demandes a través de pictogrames, verbalitzacions o signes…

Cal tenir en compte, que tot el que és repetitiu i conegut, els permet anticipar i això els dona seguretat i afavoreix l’atenció. I és a partir d’aquest interès que ens permet treballar aspectes sensorials i introduir nous conceptes que de manera vivencial afavoreixen la comprensió.

Treballem textures i sensacions ( fred com una serp, moll com la granota, rugós com una pinya, suau com un conill..) i conceptes ( gran-petit, sobre-sota). Introduïm també jocs motrius: ens arrosseguem com una serp, correm com un conill, saltem com una granota, ens enfilem com un esquirol…

Cal dir que aquesta és una activitat que els agrada i esperen, i és a partir de la seva actuació i les seves respostes que van sorgint noves  idees i activitats que es van incorporant per fer el relat més viu i participatiu.

Rosa M. Sogas | Tutora de vermells Escola Àuria